Su Bilgi ve Yaşam
Su Bilgi ve Yaşam Kapısı Yenilenebilir enerji

Bültenlerimiz için lütfen eposta adresinizi yazınız.

YENİLEBİLİR - DOĞA DOSTU ENERJİLER


Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar Rüzgar, Güneş Işığı , akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı ; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örnegin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün degildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılmasi sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Naturel Enerji diye de adlandırabileceğimiz yenilenebilir enerji doğaya karbon emisyonu vermeyen enerji üretim şekilleridir.

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakitlarin çevreye verdigi atık gazlar ve fosıl yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.

Kaynak : Wikipedia.org  • RÜZGAR ENERJİSİ haberleri

  • rüzgar gülü


  • GÜNEŞ ENERJİSİ haberleri

  • gensed
    desertec foundation

    Su Bilgi ve Yaşam
    Flag Counter