Su Bilgi ve Yaşam
Su Bilgi ve Yaşam Kapısı sosyal sorumluluk projeleri
Bültenlerimiz için lütfen eposta adresinizi yazınız.


Sosyal Sorumluluk Projeleri
Geleceğimiz ErimesiETİ Burçak ve WWF 24 milyon litre su kaybını önledi

lütfen aşağıdaki videoyu izleyin...


Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve ETİ Burçak işbirliği ile 2008 yılında hayata geçen, Konya Havzası'nda su kaynaklarının akılcı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan "Konya Havzası Modern Sulama Projesi" tamamlandı. Türkiye'nin doğal hayatının korunmasına yönelik projelere ara vermeyen ETİ Burçak, bu konuda WWF-Türkiye ile işbirliğine "Türkiye'nin Yarınları Projesi" ile devam ediyor.


2008 yılının Şubat ayında başlayan "Konya Havzası Modern Sulama Projesi"nin sonuçları ve yeni proje ile ilgili bilgiler WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Akın Öngör, WWF-Türkiye Genel Müdürü Filiz Demirayak ve ETİ Pazarlama Grup Başkanı Şule Atabey Şamlı'nın katılımıyla 7 Mayıs tarihinde gerçekleşen basın toplantısında açıklandı


Modern sulama tekniklerinin yaygınlaşması, çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve ülke genelindeki su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen "Konya Havzası Modern Sulama Projesi" ile yaklaşık 24 milyon litre su kaybı önlendi. Proje kapsamında sulu tarım uygulamalarının yoğun olduğu Çumra ve Beyşehir'de buğday ve şeker pancarı ekilen 4 pilot alanda ‘damla' ve ‘yağmurlama' sulama çalışmaları hayata geçirildi. Bu çalışmaların sonucu olarak su kullanımında % 50 azalma sağlanarak, 4 kişilik bir ailenin 110 yıllık su harcamasına karşılık gelen su tasarrufu elde edildi.


WWF tarafından belirlenen, biyolojik çeşitlilik bakımından dünyadaki en önemli 200 ekolojik bölgeden biri olan Konya Havzası'nda gerçekleştirilen proje dahilinde, 200 çiftçiye ve yöre halkına eğitimler verildi, modern sulama ekipmanları teşvik edildi ve sonucunda da enerjide % 58, işçilikte % 87'lik tasarruf sağlanırken, verimlilikte % 30'luk artış yaşandı.

ETİ Burçak ve WWF-Türkiye'den yeni işbirliği: "Türkiye'nin Yarınları Projesi"


ETİ Burçak ve WWF-Türkiye işbirliği dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen küresel iklim değişikliğinin etkilerinin inceleneceği "Türkiye'nin Yarınları Projesi" ile devam ediyor. Proje kapsamında; 2015, 2030 ve 2050 yıllarında Türkiye genelinde iklim senaryoları geliştirilmesi ve Konya Kapalı Havzası ile Doğu Akdeniz Havzası için iklim değişikliğinin ürün desenine etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Proje sonunda, ülkenin tahıl ambarlarından olan bu havzaların iklim değişikliği nedeniyle yaşayacağı farklılıkların bilimsel veriler ve modellemeler ışığında ortaya konulması amaçlanıyor. Ayrıca, bu yıllar için sıcaklık, yağış ve buharlaşmada meydana gelecek değişimler tespit edilerek gelecek dönemlerde tarım sektörünün nasıl değişim göstereceği de gözlemlenebilecek.


Projenin ilk aşamasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) küresel iklim değişikliği ile birlikte Türkiye'nin 2015, 2030 ve 2050 yıllarındaki olası iklim senaryolarını çıkaracak bir araştırma yürütüyor. İkinci aşamada ise, bu veriler ışığında Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI), Türkiye geneli, Konya Kapalı Havzası ve Doğu Akdeniz Havzası özelinde araştırma yürüterek, iklim değişikliğinin mevcut tarımsal üretim faaliyetlerine etkilerini belirleyecek. Bunun yanı sıra iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisi de vurgulanacak.


Projenin sonuçlarının bu sonbaharda kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Proje süresince çiftçiler ve sulama uzmanları için modern sulama tekniklerini anlatan broşür ve CD'lerden oluşan eğitim seti hazırlanacak. Eğitim setleri; Konya, Aksaray, Isparta, Karaman gibi alanlar başta olmak üzere ülke genelinde dağıtılacak.08.05.2009WWF-Türkiye ve OMO 'sudaki ayak izi'ni azaltmak için el ele verdi!

Yarının İzleri, Unilever, Kipa, TOÇEV, MEB


Su Bilgi ve Yaşam
Flag Counter