Su Bilgi ve Yaşam
Su Bilgi ve Yaşam Kapısı kalite, çevre danışmanlık Su Bilgi ve Yaşam

Bültenlerimizi almak isterseniz E-posta adresinizi yazınız.

Bizi Takip Edin

Kalite - Yönetim - Çevre Danışmanlık Firmalarımız

Firma

logo

şehir

Ada Çevre

ada çevre

Bursa

Yapı Kurumsal Akademi

yapı kurumsal akademi

Ankara


Kalite - Yönetim - DanışmanlıkGenel Tanımlamalar

ISO 9001:2000 KALİTE YONETİM SİSTEMİ

Firmalarin kalite düzeylerinin kannıtı olarak talep edilen bir belgedir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, üretim ve hizmet sektörleri icin düşünülmüş, işletmelerin verimliliğini artırmak amacıyla kalitenin oluşturulması, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen sistematik bir yaklasimdir.

İŞLETME NELER KAZANIR?

 • Şirket verimliliği ve kalite artar.
 • Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve iş dağiliminin gercekleştirilmesi ile çalisanların performansi artar.
 • Para, malzeme, zaman ve insan kaynaklarının etkili kullanlmasını sağlar.
 • Satın alma, malzeme girdi-çıktı, stok kontrol ve sevkiyat faaliyetlerinin sisteme uygun ve düzgün şekilde yapılması sağlanır
 • Iç tetkiklerde sistemin sürekli kontrolü ve iyileştirilmesi sağlanır.
 • Ortaya çıkabilecek hataların ve uygunsuzluklarin zamanında belirlenip düzeltilmesini sağlar.
 • Müşteri memnuniyeti artar ve müsteri portfoyu genişler.


 • ISO 14001 CEVRE YONETIM SISTEMI

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

  İŞLETME NELER KAZANIR?

 • Yasalara uygunluk sağlanır.
 • Çevre performansının iyileştirilmesine bağli olarak firmanın rekabet etme potansiyeli, kamu, müşteriler, banka ve sigorta sirketlerinin güveni güçlendirilir.
 • Sistemin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile işletme imaj ve felsefesinin gelişmesi sağlanır.
 • Sisteme yapılan yatırım, zaman içerisinde enerji, verimlilik ve atık yönetiminde gelişen yöntemlerle işletmeye geri döner.


 • OHSAS 18001 IŞ / İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

  Isletmede calışanların ve yönetimin ölüme, yaralanmaya ve diğer kayıplara sebebiyet vermemek için mevcut kaynakları tespit edip bunlari tarif ederek, işletmenin sağlik ve güvenlik risklerini kontrol altinda tutmasini sağlamaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır. OHSAS 18001 de İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği sisteminin bir yaşam standardı olarak benimsenmesi sağlanır. İŞLETME NELER KAZANIR?

 • Daha kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının hazırlanması saglanır.
 • Yasalara uygunluk saglanır.
 • iş ve İşçi sağlığının korunması açısından önem taşıyan faaliyetlerin sistematik hale getirilmesi ile kaza sayısının azaltılmasi sağlanır.
 • Kamu, yetkililer, bankalar ve sigorta şirketlerinin güveni güçlenir. Müşteri portföyü genişler.
 • İşletme imajı yükselir ve rekabet yeteneği güçlenir.


 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİK SİSTEMİ

  ISO 22000(Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) gıdalarin üretilmesinde kritik rol oynayacak noktalarin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapilan sürec icerisindeki tehlikelerin analizidir. ISO 22000 PRENSİPLERİ

  ISO 22000, 7 prensibe dayali olarak gıda güvenligi tehlikelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine sistematik bir yaklaşımdır.

  Prensip 1: Tehlike analizi yapılır, tehlike analizi 7 aşamada yapılır.
 • ISO 22000 ekibi seçilir.
 • Ürün tanımlanır.
 • Ürünün kullanim alanı tanımlanır.
 • Ürünün üretimine ilişkin bir akış şeması oluşturulur.
 • Akış şemasının, yerinde doğrulanması yapılır. Üretim aşamalarında, ürüne ilişkin bütün tehlikeler ve kontrol önlemleri belirlenir.


 • Prensip 2: Kritik kontrol noktalari (KKN'ler) belirlenir.Bu belirleme islemi bir karar agaci kullanarak yapilir.

  Prensip 3: Kritik sınırlar belirlenir. Bu sınırlar, KKN'nin kontrol altinda olduğunun güvenceye alınması için karşılanması gereken değerlerdir.

  Prensip 4: KKN'leri izleme prosedürleri belirlenir. Bunun amaci, KKN'lerdeki kontrolu izlemektir.

  Prensip 5: Düzeltici faaliyetler belirlenir. Düzeltici faaliyetler, izleme prosedürlerinin belirli bir KKN'nin kontrol altinda olmadığını göstermesi halinde yapılması gereken faaliyetlerdir.

  Prensip 6: Doğrulama prosedürleri belirlenir. Bu prosedürlerin amacı, ISO 22000 sisteminin doğru olarak calıştığını göstermektir.

  Prensip 7: Bu prensiplere ve bunların uygulanmasına uygun bütün prosedürler ve kayıtlara ilişkin yazılı hale getirme işlemleri yapılır.

  ISO 22000 SÜRECİNDE YAZILI HALE GETİRİLMESİ GEREKEN KONULAR
 • Gıda Güvenliği politikası
 • Sorumluluk ve yetkiler
 • ISO 22000 ekibinin oluşturulması esaslarıi
 • Standardın isteği Prosedürler (GMP-iyi üretim Uygulamalari dahil)
 • Talimatlar
 • Şartnameler
 • Planlar
 • Tehlike analizleri
 • Ürün tanımlamaları
 • Akış şemaları
 • Tehlike tanımlama ve değerlendirmeleri
 • KKN belirlendiğini gösteren dökümanlar
 • Kayıtlar
 • İŞLETME NELER KAZANIR?

 • Kanunlara uyumluluk sağlanır.
 • Yasal mevzuat ve konuyla ilgili müşteri şartlarıyla uyum sağlanmış olur.
 • Gıda güvenligi sağlanır. Gıda zehirlenmeleri engellenir. Müsteri şikayeti azalır.


 • BRC

  IFS


  GLOBAL GAP


  Su Bilgi ve Yaşam
  Flag Counter